Geschiedenis van de (dieren) osteopathie

Dr. Andrew Taylor Still was een Amerikaanse arts die wordt gezien als de grondlegger van de osteopathie(1828-1917). Als klassiek geschoold arts leefde hij in een onrustige tijd in de Verenigde Staten. Door een meningitis- epidemie verloor hij drie van zijn zonen. Hierdoor verloor hij volledig zijn vertrouwen in de geneeskunde van die tijd.
Still zag de mens als een (door God ontworpen) perfecte machine. En God had er ook voor gezorgd dat deze machine makkelijk te herstellen was. Daarom had Still niet het idee dat hij de osteopathie zelf had bedacht. God was de uitvinder en Still was slechts degene die het mechanisme doorzag. Hij was de monteur die wist hoe je een vastgelopen machine weer aan de gang moet krijgen. Dankzij observaties, dissecties en veel studie kwam hij tot het inzicht dat gezond weefsel een zekere mate van beweging moet vertonen en dat bewegingsverliezen nadelig in werken op de gezondheid. Zijn persoonlijke bevindingen integreerde hij met zijn klassieke medische achtergrond. Hiermee werd medio 1870 het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen gelegd. In 1874 gaf hij zijn concept de naam osteopathie. Osteopathie is de samenvoeging van het woord "osteon" (bot of weefsels) en het woord "pathos" (lijden, maar ook beïnvloeden). Met andere woorden: osteopathie staat voor het lijden of beïnvloeden (van de beweeglijkheid) van de weefsels".

In Kirksville in de staat Missouri stichtte hij in 1892 "The American School of Osteopathy". Zijn denkwijze en manuele behandelwijze wordt later overgenomen en verrijkt door leerlingen, waaronder W.G. Sutherland en J.M. Littlejohn. Al in 1896 erkende de staat Vermont de osteopathie. Sinds 1966 is de osteopathie volledig wettelijk erkend en geïntegreerd in de gezondheidszorg in Amerika. Via Engeland en Frankrijk vormde de osteopathie vanaf de jaren 60 een snel groeiende tak van geneeskunde in Europa. Deze ontwikkeling beperkt zich gelukkig niet alleen tot de humane osteopathie. In de jaren 70 en de jaren daarna vormen Pascal Evrard, Dominique Giniaux en Janek Vluggen de grondleggers voor de huidige moderne osteopathie bij paarden. Janek Vluggen, (D.O., MRO-EU, EDO®) is hoofddocent en oprichter van het international college Vluggen Institute for equine osteopathie and education EDO®in Waldfeucht Duitsland (en Texas, Verenigde Staten).

Lid van LVFD