Disclaimer

De titel Equine Diplomate of Osteopathy EDO® is beschermd en mag uitsluitend gevoerd worden door cursisten die de opleiding met goed gevolg doorlopen hebben en die zich na hun opleiding geregistreerd hebben in het internationaal onafhankelijk kwaliteitsregister voor Equine Osteopathy EDO® (zie ook http://www.irequineosteo.org).

Femke van Hoeij Osteopathy for Animals (FHOA) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze website.

Femke van Hoeij Osteopathy for Animals (FHOA) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van deze website, alsmede de tijdelijke onmogelijkheid deze website of onderdelen hiervan te kunnen raadplegen.

Lid van LVFD