Privacy

Privacy Statement

Dit Web- & Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Femke van Hoeij Osteopathy for Animals verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.
 
Deze site is eigendom van Femke van Hoeij
Hieronder vindt u de contactgegevens van Femke van Hoeij Osteopathy for Animals:
Femke van Hoeij Osteopathy for Animals

Haverdijk 37  4841AP Prinsenbeek

KVK-nummer: 20155461

E-mail: f.vanhoeij@gmail.com

Waarom we uw gegevens verwerken

Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen verwerken wij uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen wij eventueel ook gebruiken om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website www.dedierenfysiotherapeut.nl invult. Deze gegevens worden in het patiëntendossier geplaatst zodat Femke van Hoeij tijdens het eerste consult zoveel mogelijk tijd heeft voor het onderzoek en de behandeling van uw dier. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor het opnemen van contact met u. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld een nieuwsbrieven of klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

Femke van Hoeij wil haar behandelingen en services graag verder ontwikkelen. Femke van Hoeij Osteopathy for Animals voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We kunnen niet controleren of een bezoeker van deze website jonger dan 18 jaar is. Daarom raden we de ouders/verzorgers aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar verzameld hebben neem dan contact op met ons via het aanmeldformulier van de website, we zullen deze informatie dan verwijderen.

Met wie wij uw gegevens delen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen.
  • Google Analytics, Search Console, Google tag manager: voor het analyseren van de website
  • Praktijkmanagementsysteem, hier bewaren we osteopathische, fysiotherapeutische en medische gegevens van uw huisdier.
  • Gmail en outlook: dit zijn onze e-mail leveranciers
  • Indien u door uw dierenarts bent doorverwezen informeren wij indien nodig na overleg met u, uw eigen dierenarts over het verloop en de resultaten en vragen wij indien nodig medische gegevens op voor een zo goed mogelijk behandelresultaat
  • Bij verlof, vakantie of ziekte is het mogelijk dat de werkzaamheden door een collega uit het vak worden waargenomen, deze collega gaat uiteraard ook heel zorgvuldig met de gegevens van uw en uw huisdier om.
  • Femke van Hoeij Osteopathy for Animals zal altijd zorg voor dragen dat de privacy uw gegevens gewaarborgd wordt, ook als er met andere partijen samengewerkt wordt

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

In het kader van een professionele behandelrelatie zal Femke van Hoeij Osteopathy for Animals zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Femke van Hoeij Osteopathy for Animals moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar als dit niet leidt tot een opdracht.

Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van eindresultaten van behandelingen. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Femke van Hoeij Osteopathy for Animals neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Om er zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door uw zelf is gedaan vragen we u een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 5 weken.

Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Femke van Hoeij Osteopathy for Animals

Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van Femke van Hoeij Osteopathy for Animals, tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen van de website en facebook mogen alleen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews wanneer er vooraf duidelijk schriftelijk toestemming is gegeven door Femke van Hoeij Osteopathy for Animals.

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van Femke van Hoeij Osteopathy for Animals websites kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Informatiebeleid


Femke van Hoeij Osteopathy for Animals is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.Andere sites


De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. Femke van Hoeij Osteopathy for Animals is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.Privacybeleid


Er zijn geen foto's van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de toestemming van de eigenaar van het huisdier. Femke van Hoeij Osteopathy for Animals hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient.

Lid van LVFD